Responsive image
11 березня 2016 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів 2016

ПОВІДОМЛЕННЯ

     Приватне акціонерне товариство “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” відбудуться 16 березня 2016 року о 10.00-й годині за адресою м. Київ, вул. М. Раскової (Євгена Сверстюка), 15.

     Реєстр акціонерів, які мають право брати участь у проведення річних Загальних зборів, буде сформовано станом на 11.03.2016 р.

Порядок денний:

  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
  3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
  5. Визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів, дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.
  6. Внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” у зв'язку з перейменуванням вулиці Марини Раскової на вулицю Євгена Сверстюка у місті Київ на підставі рішення Київської міської ради від 08.10.2015 р. № 129/2032, шляхом викладення його в новій редакції.
  7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” протягом року.

     Надання акціонерам для ознайомлення документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у понеділок, середу, п’ятницю (крім святкових і неробочих днів) з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – комерційний директор Мокряков Артем Миколайович.

     Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 16.03.2016 року з 9-ї години до 9-ї години 45 хвилин.
Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.


© Всі права захищені 2020