Responsive image
4 квітня 2017 р.

Політика компанії в області системи менеджменту якості

Система менеджменту якості ISO 9001:2015

Політика у сфері якості відповідає цілям і контексту Компанії та підтримує стратегічні напрямки її розвитку.

Основними принципами політики Компанії у сфері виробництва та якості виступають:

1. Відповідність системи менеджменту якості Компанії вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, інтеграція з загальною системою менеджменту Компанії шляхом дотримання всіх вимог, які можуть бути виконані.

2. Постійне покращення СМЯ, включаючи:

  • Покращення якості проектування і розробки продуктів та надання послуг;
  • Безперервне вдосконалення СМЯ в Компанії із застосуванням найкращих світових практик;
  • Освоєння нових, вдосконалення існуючих методів управління, направлених на підвищення ефективності продуктів і послуг;
  • Постійне підвищення професійного рівня і мотивації персоналу;
  • Створення атмосфери довіри і підтримка відкритих взаємовідносин для максимального залучення персоналу в процес управління якістю;
  • Систематичний аналіз, оцінка і дії щодо підвищення результативності СМЯ.
3. Керівник Компанії є лідером і гарантом виконання вимог, які можуть бути застосовані до діяльності Компанії. З метою виконання даних зобов’язань керівництво Компанії бере на себе відповідальність: за пріоритетну увагу до питань якості, за забезпечення необхідними ресурсами працівників, відповідальних за якість продукції та послуг.

4. Дана Політика у сфері якості застосовується в Компанії, вона забезпечує основу для встановлення цілей у сфері якості. Політика доведена до відома працівників, зрозуміла ними і є обов’язковою для виконання. Політика доступна зацікавленим сторонам на сайті Компанії.

Втілення в життя даної Політики – основа стійкого розвитку Компанії.

Завантажити документ


© Всі права захищені 2020