Опис оновлення (14.09.2016)

АСКОД Корпоративний 10.8.0.1
Загальні
 • Реалізовано можливість перетягувати виділену інформацію із будь-якого документу (сайту, тощо) в будь-яке із полів РК.

 Картотека

 • РК Проекти (вихідна). Розроблено механізм обмеження підписання проекту документа не уповноваженою особою:
 1. При виборі посадової особи у блоці "Погоджують" з типом "Додати на підпис", в перелік посадових осіб начитується тільки особа, яка зазначена у полі РК "За підписом".
 2. При наявності хоч одного запису у вкладці "Погодження" блоку "Погоджують" з типом "На підпис", поле «За підписом»  РК блокується для редагування.
 • РК Вихідна (поточна). Розроблено механізм обмеження редагування поля «За підписом». Заборонено редагування поля  "За підписом" вихідної РК при наявності хоч одного запису у вкладці "Погодження" блоку "Погодили" з типом "Підписання". Користувач у якого є дозвіл «Дозвіл на редагування поля «За підписом» вихідної РК» може редагувати поле РК «За підписом» без обмежень.
 • Надано можливість користувачам із системною роллю «діловод організації» вибирати номер номенклатурної справи з усіх наявних справ (тобто, справ усіх підрозділів) на вкладці «Інші ознаки» (вхідна, НРД, запити на інформацію, звернення громадян). В цих же режимах також змінено форму виведення переліку для вибору необхідної справи (в шапці форми вибору відображаються додаткові поля, в тому числі, підрозділ).
 • Реалізовано можливість блокування зняття ЕЦП після присвоєння реєстраційного номеру в РК вихідних, внутрішніх та нормативно-розпорядчих документів, для всіх користувачів (включаючи також і особу, якій належить ЕЦП). Таке блокування розповсюджується на всі режими роботи з файлами. Блокування здійснюється зразу ж після підписання.

 Мій кабінет

 • На контролі. Додано стовпчик «Головний виконавець» з прізвищем головного виконавця резолюції. Забезпечено можливість сортування та вибору за значенням у цьому стовпчику.
 • На погодження. В журнал документів, що надійшли на погодження додано стовпчик «Кореспондент», в якому виводиться інформація тільки по РК вхідних документів.

 Контроль

 • Реалізовано функціонал, що дозволяє у всіх журналах модуля «Контроль» начитувати РК та КК документів у відповідності із встановленим параметром видимості організацій для поточного користувача.

 Архів

 • Фонди справ. Змінено склад, розташування та назви полів в РК Фонди справ.
 • Фонди справ. Прибрано вкладку «Документи фонду» в РК Фонди справ.
 • Фонди справ. Додано вкладку «Підпорядковані структури» в РК Фонди справ.
 • Фонди справ. Додано вкладку «Використання документів дослідниками» в РК Фонди справ.
 • Фонди справ. Додано блок «Файли» в вкладку «Описи» РК Фонди справ.
 • Фонди справ. Додано кнопку «Звіт» на панель інструментів переліку РК Фонди справ.
 • Описи архівних справ / Зведені описи справ. Реалізовано перевірку поточного користувача з користувачем, вказаним в полі «Від кого» при відправці описів/зведених описів через кнопки «На погодження / На затвердження».
 • Описи архівних справ / Зведені описи справ. Реалізовано можливість відкриття РК справи з картки «Описи/Зведені описи справ» за допомогою подвійного кліка на запис в таблиці «Справи». РК справи, в такому випадку, відкривається без можливості редагування.
 • Описи архівних справ / Зведені описи справ. Додано поля «Дата погодження ЕПК» (data), та «Номер погодження ЕПК» (string) в РК Описи/Зведені описи справ.
 • Описи архівних справ / Зведені описи справ. Реалізовано перевірку наявності тому справи в Описі справи зі станом «Погоджено» при спробі видалити/додати документи в даний том справи. Якщо умова виконується (справа знаходиться в описі, а сам опис – погоджений), то можливість редагування тому справи блокується.
 • Акт передачі документів до архіву. В таблиці «Вибір даних», яка з’являється після натиснення на кнопку «Додати», додано стовпчик «Назва справи».

 Адміністрування

 • Список користувачів. Додано можливість встановлювати обмеження розміру файлу ЕКД для збереження в системі, індивідуально для окремого користувача (додано в таблицю USERS, поле maxecdsize), по замовчуванню використовується загальносистемний параметр (globaloptions.maxecdsize). Налаштування здійснюється адміністратором шляхом встановлення значення для відповідного параметру «Максимальний розмір файлів (МБ)»  у мегабайтах. Якщо параметр дорівнює нулю, то обмежень не існує.
 • Монітор користувачів. Реалізовано функціонал запису в журналі дій користувачів факт друку резолюції (натискання кнопки) та факт відкриття файлу ЕКД.
 • Монітор користувачів. Додано функцію автоматичного видалення записів в журналі дій користувачів у відповідності із значенням системної змінної (кількість днів). По замовчуванню (значення 0 або NULL) записи з журналу аудиту не видаляються.
 • Ролі. Додано дозвіл "Загальні / Файли / Дозвіл на зняття власних ЕЦП з файлів, прикріплених до карток зареєстрованих документів", який дає можливість відключати обмеження щодо зняття ЕЦП автором.
 • Ролі. Видалено дозвіл "Дозвіл на погодження при довільному стані документа" (AccessToProcessAgreement).

 АСКОД WEB 3.5.0.1

Загальні
 • Розроблено механізм автоматичного розміщення елементів картки.
 • Конструктор пошуку. Для пошуку у текстових полях додано умову  "починається з …", пошук за якою здійснюється по початку тексту.
 • Додано можливість перетягувати виділену інформацію (метод drag-and-drop) з документів, сайтів тощо у поля РК

 АСКОД Сьогодні

 • Режим АСКОД Сьогодні/Надійшло/На погодження. Змінено порядок формування проекту відповіді. При натисканні кнопки «Проект відповіді» видається запит на підтвердження створення проекту документу. У разі відмови від створення проекту система залишається у поточному документі, у разі позитивної відповіді видається наступний запит щодо відкриття проекту. Якщо відповідь позитивна, то новостворений проект відкривається у окремому вікні, і після його обробки та закриття вікна такого проекту система повертається до переліку документів, що надійшли на погодження. У разі відмови від відкриття новостворюваного проекту, створюється РК проекту та відповідне посилання на нього у поточному документі, і система повертається до переліку документів, що надійшли на погодження.
 • Режим АСКОД Сьогодні/Резолюції/Завдання/На контролі. Додано стовпчик «Головний» віконець». Головний виконавець визначається  відповідною позначкою у резолюції. У випадку складних резолюцій  до цього поля вносяться усі виконавці, які мають відповідну позначку.
 • Режими «Мій контроль» та «До виконання»:
 1. На панель інструментів, елементу "Хід виконання",  додано кнопки "Створити нову резолюцію", "Створити нову складну резолюцію", "Створити нове завдання". Видимість кнопок регулюється  наявністю у користувача дозволів на відображення вищевказаних кнопок.
 2. В контекстне меню елементу "Хід виконання",  додано кнопки "Створити нову резолюцію", "Створити нову складну резолюцію", "Створити нове завдання". Видимість кнопок регулюється  наявністю у користувача дозволів на відображення вищевказаних кнопок.

 Картотека

 • Послуги. Реєстр РК. У реєстр РК додано колонки: «Автор РК», «Підрозділ автора», «Організація».
 • РК Проекти (вихідна). Розроблено механізм обмеження підписання проекту документа не уповноваженою особою:
 1. При виборі у переліку "Погоджують" вкладки «Погодження» посадової особи з типом "Додати на підпис", в перелік посадових осіб начитується тільки особа, яка зазначена у полі РК "За підписом".
 2. Якщо переліки "Погоджують" та "Погодили" вкладки "Погодження" містять хоча б один запис з типом "На підпис", то поле «За підписом» РК заблоковано для редагування;
 • РК Вихідна (поточна). Розроблено механізм обмеження редагування поля «За підписом»:
 1. Якщо переліки "Погоджують" та "Погодили" вкладки "Погодження" містять хоча б один запис з типом "На підпис", то поле «За підписом» заблоковано для редагування.
 2. Якщо поле "За підписом" порожнє,  то в нього можна внести лише тих осіб, які присутні у вкладці «Погодження» у переліках "Погоджують" та "Погодили" з типом "На підпис".
 3. Користувач у якого є дозвіл «Дозвіл на редагування поля «За підписом» вихідної РК» може редагувати поле РК «За підписом» без обмежень.

Аудит

 • Реалізовано виділення активного (виділеного) користувачем рядка для перегляду дій користувача.
 • Реалізовано фіксування в журналі  дій користувачів факт друку резолюції.
 • Реалізовано фіксування в журналі  дій користувачів факт відкриття файлу ЕКД.
 • Історія. Додано функцію автоматичного видалення записів з журналу «Історія» у відповідності із значенням системної змінної  (кількість днів).

Хід виконання

 • Вікно «Виконавець». На панель інструментів додано кнопки "Створити нову резолюцію", "Створити нову складну резолюцію", "Створити нове завдання". Видимість кнопок регулюється  наявністю у користувача дозволів на відображення вищевказаних кнопок.

 Мій кабінет

 • РК Вхідна (поточна). При наявності дозволу «Дозвіл на редагування поля «Справа»», користувачу надано можливість, при заборонені редагування вхідної РК,  редагувати поле "Справа" вхідної РК.
 • РК Проекти (вихідна). Розроблено механізм обмеження підписання проекту документа не уповноваженою особою:
 1. При виборі посадової особи у блоці "Погоджують" з типом "Додати на підпис", в перелік посадових осіб начитується тільки особа, яка зазначена у полі РК "За підписом".
 2. При наявності хоч одного запису у вкладці "Погодження" блоку "Погоджують" з типом "На підпис", поле «за підписом»  РК заблоковано для редагування.
 • РК Вихідна (поточна). Розроблено механізм обмеження редагування поля «За підписом»:
 1. Якщо переліки "Погоджують" та "Погодили" вкладки "Погодження" містять хоча б один запис з типом "На підпис", то поле «За підписом» заблоковано для редагування.
 2. Якщо поле "За підписом" порожнє,  то в нього можна внести лише тих осіб, які присутні у вкладці «Погодження» у переліках "Погоджують" та "Погодили" з типом "На підпис".
 3. Користувач у якого є дозвіл «Дозвіл на редагування поля «За підписом» вихідної РК» може редагувати поле РК «За підписом» без обмежень.

Мої документи

 • Оптимізовано відображення резолюції при переносі її до блоку «Документи»;
 • Оптимізовано відображення файлів типу «jpg», що додаються до блоку «Прикріплені файли»
 •  РК Вхідна (поточна). При наявності дозволу «Дозвіл на редагування поля «Справа»», користувачу надано можливість, при заборонені редагування вхідної РК,  редагувати поле "Справа" вхідної РК.
 • Проект відповіді. Змінено порядок створення проекту відповіді. При натисканні кнопки «Проект відповіді» видається запит на підтвердження  створення проекту і у разі позитивної відповіді новостворений проект відкривається у окремому вікні. Після обробки та закриття вікна такого проекту курсор у переліку документів встановлюється на документ, з якого було створено проект відповіді.
 • РК Проекти (вихідна). Розроблено механізм обмеження підписання проекту документа не уповноваженою особою:
 1. При виборі посадової особи у блоці "Погоджують" з типом "Додати на підпис", в перелік посадових осіб начитується тільки особа, яка зазначена у полі РК "За підписом".
 2. При наявності хоч одного запису у вкладці "Погодження" блоку "Погоджують" з типом "На підпис", поле «за підписом»  РК заблоковано для редагування.
 • РК Вихідна (поточна). Розроблено механізм обмеження редагування поля «За підписом»:
 1. Якщо переліки "Погоджують" та "Погодили" вкладки "Погодження" містять хоча б один запис з типом "На підпис", то поле «За підписом» заблоковано для редагування.
 2. Якщо поле "За підписом" порожнє, то в нього можна внести лише тих осіб, які присутні у вкладці «Погодження» у переліках "Погоджують" та "Погодили" з типом "На підпис".
 3. Користувач у якого є дозвіл «Дозвіл на редагування поля «За підписом» вихідної РК» може редагувати поле РК «За підписом» без обмежень.

Автореєстрація

 • При автореєстрації  реалізовано вставку в колонтитул: штрих-коду, QR коду  та  реквізитів особи, ЕЦП якої накладається на документ.

 Довідники

 • Надано можливість відновлення проектів документів у відповідних переліках, які були раніше вилучені та занесені до папки «Документи\Вилучені».

ЕЦП

 • Надано можливість блокування зняття ЕЦП після присвоєння реєстраційного номеру. Можливість заборони зняття ЕЦП регулюється дозволом "Загальні/Файли/Дозвіл на зняття власних ЕЦП з файлів, прикріплених до карток зареєстрованих документів".

АСКОД Адміністрування 1.2.0.1

Загальні

 • Framework. Реалізовано більш гнучкий універсальний підхід до налаштувань доступності (ENABLED) атрибутів форм в залежності від сполучення USER_ID і STATE_ID.

Користувачі системи

 • Список користувачів. Додано можливість встановлювати обмеження розміру файлу ЕКД для збереження в системі, індивідуально для окремого користувача (додано в таблицю USERS, поле maxecdsize), по замовчуванню використовується загальносистемний параметр (globaloptions.maxecdsize). Налаштування здійснюється адміністратором шляхом встановлення значення для відповідного параметру «Максимальний розмір файлів (МБ)»  у мегабайтах. Якщо параметр дорівнює нулю, то обмежень не існує.
 • Список користувачів. Надано можливість адміністратору системи здійснювати масове прийняття реєстраційних карток документів (кнопка "Прийняти РК" в режимі "Користувачі системи") з урахуванням встановлених йому налаштувань на вкладці «Видимість» з включеною опцією «Доступ на редагування».
 •  Ролі. Додано дозвіл "Загальні / Файли / Дозвіл на зняття власних ЕЦП з файлів, прикріплених до карток зареєстрованих документів", який дає можливість відключати обмеження щодо зняття ЕЦП автором.
 •  Ролі. Видалено дозвіл "Дозвіл на погодження при довільному стані документа" (AccessToProcessAgreement).

Монітор користувачів

 • Монітор користувачів. Реалізовано функціонал запису в журналі дій користувачів факт друку резолюції (натискання кнопки) та факт відкриття файлу ЕКД.
 • Монітор користувачів. Додано функцію автоматичного видалення записів в журналі дій користувачів у відповідності із значенням системної змінної (кількість днів). По замовчуванню (значення 0 або NULL) записи з журналу аудиту не видаляються.

 Адміністрування

 • Правила внесення реєстраційних даних у документ. Додано два додаткові параметри:
 1. «Опис властивостей» (текстове поле) – призначено для введення довільного тексту опису у відповідному редакторі (word, adobe).
 2. «Додавати властивості» (chek box) – якщо даний режим включений, то під час реєстрації, у властивості файлу добавляється інформація, наведена у полі «Опис властивостей».
 • Правила внесення реєстраційних даних у документ. Реалізовано функціонал, який дозволяє при включеній опції «Додавати властивості» під час реєстрації (при перетворені файлу в pdf, або у word, якщо опція конвертації в PDF відключена) добавляти у властивості файлу інформацію, наведену у полі «Опис властивостей».
 • Правила внесення реєстраційних даних у документ. Додано додатковий параметр: «Додавати QR-код + ЕЦП» (chek box) – якщо даний режим включений, то передбачається, що поряд із штрих-кодом до реєстраційних даних додаватиметься інформація про QR-код та деякі реквізити ЕЦП підписанта документу. В такому випадку, блокується можливість зміни параметру «Розташування в рядку».
 • Правила внесення реєстраційних даних у документ. Налаштовано можливість додавання у форму шаблонів усіх типів (rtf, doc, docx, dot, dotx) наступних параметрів підстановки (типу #...#):
 1. QR-код
 2. Прізвище та ініціали особи, ЕЦП якої накладається на документ
 3. Номер сертифікату для ЕЦП, що накладається
 4. Дата початку дії сертифікату
 5. Дата закінчення дії сертифікату 

АСКОД ScanClient 5.1.0.4

Загальні

 • Оптимізовано процедуру збереження відсканованого документу (автоматизовано процедуру вибору мініатюр перед збереженням).
© Всі права захищені 2019