Опис оновлення (02.02.2017)

АСКОД Корпоративний 10.8.0.8

Загальні

 • Уніфіковано підхід між АСКОД Корпоративний та АСКОД WEB щодо розсилання РК електронною поштою – за замовчуванням РК розсилається без друкуваної форми. У підлеглому меню кнопки ”Відправити” пункт ”Відправити без РК“ змінено на ”Відправити з РК” (дана команда використовується для розсилання з друкованою формою).

 Картотека

 • Перелік РК. На переліки РК всіх типів кореспонденції винесено всі контрольні реквізити та налаштовано фільтри по контролю (кольорові кульки).
 • РК вхідної кореспонденції. Для поля ”Коментар“ реалізовано автоматичне переведення першої букви тексту  у верхній регістр (функція виконується після виходу з поля коментарю та/або підчас збереження змін РК).
 • Перелік РК вхідної кореспонденції. Реалізовано виділення червоним кольором РК, в яких заповнено ознаки ”Терміновий“ або ”Невідкладний“.

 Хід виконання

 • ВікноВиконавець“. ПолеРезультат”. Реалізовано внесення інформації   шляхом вибору з довідника ”Стандартні тексти результатів виконання“. Додано кнопку  – ”Додати стандартний текст”, яка відкриває відповідний довідник. Користувач має можливість додавати/видаляти свої стандартні тексти виконання у даний довідник.
 • Підтвердження виконання. При натисканні кнопки ”Підтвердити виконання“, якщо хоча б у одного з виконавців резолюція знаходиться в стані: ”До виконання“, ”На виконанні“ або ”На доопрацюванні“, реалізовано виведення повідомлення ”Не всі виконавці підтвердили виконання резолюції. Ви дійсно бажаєте її закрити? Так/Ні”. При ствердній відповіді виконується підтвердження виконання та резолюція переходить у стан ”Закрито“, в іншому випадку підтвердження виконання не відбувається.

 Мій кабінет

 • Для діловодів-контролерів додано нові режими ”Документи на контролі“ та ”Завдання на контролі”, в яких відображаються документи/завдання всіх категорій, які визначені контрольними. На формах переліків:
  -     реалізовано можливість відбору контрольних документів в залежності від стану їх виконання (кольорові кульки);
  -     реалізовано швидкий пошук за реквізитами та пошук карток за умовою;
  -     забезпечено можливість переходу з переліку РК документу.

 Мої документи

 • На опрацювання./Опрацьовані. В перелік реквізитів, по яким здійснюється пошук  додано поле "Підготував".

 Контроль

 • Модуль контролю. Перелік КК. Налаштовано швидкий пошук (по зеленому пропорцю) через контекстне меню переліку.
 • Модернізовано підсистему контролю:
  -     для контролерів реалізовано можливість автоматичної генерації та розсилання повідомлень про події, що пов’язані з опрацюванням контрольних документів, а саме:
       •  створення першої резолюції в контрольних документах;
       •  зміну резолюції, контролером для виконавців якої він визначений (зміна термінів виконання, ознаки "Головний виконавець", тексту резолюції, додавання/вилучення виконавців);
       •  виконання виконавцем завдання, для якого він визначений контролером;
       •  реєстрацію відповіді на контрольний документ – підрозділом - головним виконавцем (підрозділ виконавця визначається за значенням поля «справа» документу-відповіді ).
  -     для виконавців реалізовано можливість автоматичної генерації та розсилання повідомлень про події, що пов’язані з опрацюванням контрольних документів, а саме:
       •  зміну резолюції (зміна/встановлення термінів виконання, ознаки "Головний виконавець", тексту резолюції, додавання/вилучення виконавців);
       •  наближення/настання/прострочення терміну виконання резолюції з чітким зазначенням у тексті повідомлення, що документ контрольний.

 Адміністрування

 • Додано системну змінну ("contrlcardindexgenerationrule"), яка визначає правило формування № з/п для контрольних карток (КК):
  -     0 - у межах документу;
  -     1 - у межах року;
  -     2 - у межах року і типу кореспонденції;
  -     3 - у межах року та організації;
  -     13 - у межах року і типу кореспонденції для вхідної та внутрішньої кореспонденції (для усіх інших типів кореспонденції - у межах документу);
  -     123 - у межах року і типу кореспонденції для вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції (для усіх інших типів кореспонденції - у межах документу).
 • Ролі. Створено дозвіл, що регулює доступ до редагування поля № з/п – ”Неможливість редагування поля "№з /п"“.
 • Ролі. Дозволи ”Створення проектів вихідних документів“ та ”Створення проектів внутрішніх документів“ переміщені у загальну групу ”Загальні – ”Мої документи“ та застосовані для АСКОД Корпоративного.
 • (МВК). Ролі. Створено дозволи, що регулюють доступ до кнопок додавання осіб на погодження/ознайомлення/перевірку/підпис/розгляд:
  -     ”Заборона додавання особи на погодження”;
  -     ”Заборона додавання особи на ознайомлення”;
  -     ”Заборона додавання особи на перевірку ”;
  -     ”Заборона додавання особи на підпис”;
  -     ”Заборона додавання особи на розгляд”.

АСКОД WEB 3.5.0.5

Загальні

 • Створено дозвіл, що регулює доступ до редагування поля № з/п – ”Неможливість редагування поля "№ з/п"“.
 • Створено дозвіл, що регулює відображення/приховування блоку ”Маршрут“ для РК запитів на інформацію.
 • Дозволи ”Створення проектів вихідних документів“ та ”Створення проектів внутрішніх документів“ переміщені у загальну групу ”Загальні“ – ”Мої документи“.
 • Створено дозволи, що регулюють доступ до кнопок додавання осіб на погодження/ознайомлення/перевірку/підпис/розгляд:
  -     ”Заборона додавання особи на погодження”;
  -     ”Заборона додавання особи на ознайомлення”;
  -     ”Заборона додавання особи на перевірку”;
  -     ”Заборона додавання особи на підпис”;
  -     ”Заборона додавання особи на розгляд”.

 Картотека

 • На РК вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян та запитів на інформацію додано текстове поле ”Дод.“ (додатки).
 • РК вхідної кореспонденції. Для поля ”Коментар“ реалізовано автоматичне переведення першої букви тексту  у верхній регістр (функція виконується після виходу з поля коментарю та/або підчас збереження змін РК).

 Хід виконання

 • ВікноВиконавець“. ПолеРезультат”. Реалізовано внесення інформації шляхом вибору з довідника ”Стандартні тексти результатів виконання“. Додано кнопку  – ”Додати стандартний текст”, яка відкриває відповідний довідник. Користувач має можливість додавати/видаляти свої стандартні тексти виконання у даний довідник.
 • Підтвердження виконання. При натисканні кнопки ”Підтвердити виконання“, якщо хоча б у одного з виконавців резолюція знаходиться в стані: ”До виконання“, ”На виконанні“ або ”На доопрацюванні“, реалізовано виведення повідомлення ”Не всі виконавці підтвердили виконання резолюції. Ви дійсно бажаєте її закрити? Так/Ні”. При ствердній відповіді виконується підтвердження виконання та резолюція переходить у стан ”Закрито“, в іншому випадку підтвердження виконання не відбувається.

 Мої документи

 • На опрацювання./Опрацьовані. В перелік реквізитів, по яким здійснюється пошук  додано поле "Підготував".
Адміністрування 1.2.0.7
Адміністрування
 • Системні змінні. Створено системну змінну "Правило формування № з/п для контрольних карток: 0 - у межах документу;  - у межах року; 2 - у межах року і типу кореспонденції; 3 - у межах року та організації; 13 - у межах року і типу кореспонденції для вхідної та внутрішньої кореспонденції (для усіх інших типів кореспонденції - у межах документу); 123 - у межах року і типу кореспонденції для вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції (для усіх інших типів кореспонденції - у межах документу).

Користувачі системи

 • Ролі. Створено дозвіл, що регулює доступ до редагування поля № з/п – "Неможливість редагування поля "№з /п".
 • Ролі. Дозволи "Створення проектів вихідних документів" та "Створення проектів внутрішніх документів" переміщені у загальну групу "Загальні – "Мої документи" та застосовані для АСКОД Корпоративного.
 • Ролі. Створено дозволи, що регулюють доступ до кнопок додавання осіб на погодження/ознайомлення/перевірку/підпис/розгляд:
  -
  "Заборона додавання особи на погодження";
  -
  "Заборона додавання особи на ознайомлення";
  -
  "Заборона додавання особи на перевірку ";
  -
  "Заборона додавання особи на підпис";
  -
  "Заборона додавання особи на розгляд".

 
© Всі права захищені 2019