Опис оновлення (13.05.2019)

АСКОД Корпоративний 10.8.3.2
Загальні
 • Внутрішньосистемні повідомлення. Створено новий тип повідомлення "СЕВ ОВВ. Оповіщення про нові надходження документів через СЕВ ОВВ.". Повідомлення генерується при імпорті нових документів з системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).
 • Реалізовано механізм відключення  копіювання  окремих полів з вхідного документу у документ відповіді  на підставі  відповідних налаштувань системної змінної  "Ігнорувати копіювання полів при створенні відповіді на РК".

Картотека

 • Вхідні. Перелік реєстраційних карток. В пошукову форму за значенням полів додано поле "Назва кореспондента".
                                              
 • Вхідна, Вихідна, Вихідна (проекти), Внутрішня, Внутрішня (проекти), Нормативно-розпорядча, Нормативно-розпорядча (проекти), Звернення громадян, Запити на інформацію, Проекти актів. Форма реєстраційної картки.  Додано текстове поле "Додатки (матеріали, тип)", в якому фіксується інформація про додаткові матеріали та тип додатків. Регулюється налаштуваннями системи та індивідуальними налаштуваннями користувача.

Підлеглі переліки

 • Адресати. Розсилання. На форму вибору адресата з адресної книги НБУ-Портал додано поля "Менеджер" та "Телефон". 

Пошта

 • Реалізовано новий режим "Адресна книга НБУ-Портал"

Довідники

 • Схеми посадових осіб та підрозділів. Схеми установ. Схеми погоджень. У перелік записів додано поле "Організація" з можливістю вибору значення з довідника "Організації". Значення поля "Організація" встановлює обмеження на доступність поточної схеми для користувачів обраної організації. Поле доступне до редагування, якщо у поточного користувача не визначено організацію.
 • Зведена номенклатура. Номенклатура підрозділу. Реалізовано можливість створення елементів номенклатури для нового року на основі елементів номенклатури існуючого року (кнопка "Дублювати рік") одночасно для всіх організацій або для окремого підрозділу організації.
 • Зведена номенклатура. Номенклатура підрозділу. При редагуванні значення поля "№статті 1-4" реалізовано: автоматична заміна значення поля "Заголовок справи (укр./рос./англ.)" на назву обраної статті, якщо назва номенклатури співпадала з назвою статті перед її зміною; автоматичне заповнення поля "Термін зберігання", якщо термін зберігання обраних статей співпадає; очищення поля "Термін зберігання", якщо встановлений термін зберігання не співпадає не з одним зі строків обраних статей.
 • Зведена номенклатура. Реалізовано режим множинного опрацювання записів індексів номенклатури, який активується кнопкою . Даний режим дозволяє одночасно змінити підрозділ або закрити номенклатуру для декількох обраних у переліку записів.

Документи

 • Форми, створені у конструкторі. Реалізовано механізм керування видимістю елементів на формі в залежності від ролі користувача та стану документа.
 • Форми, створені у конструкторі. Для атрибуту типу "Кнопка" реалізована можливість модального відкриття карток за натисканням кнопки.

АСКОД WEB 3.5.2.7

Загальні

 • Внутрішньосистемні повідомлення. Створено новий тип повідомлення "СЕВ ОВВ. Оповіщення про нові надходження документів через СЕВ ОВВ.". Повідомлення генерується при імпорті нових документів з системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).

Картотека

 • Вхідна, Вихідна, Вихідна (проекти), Внутрішня, Внутрішня (проекти), Нормативно-розпорядча, Нормативно-розпорядча (проекти), Звернення громадян, Запити на інформацію, Проекти актів. Форма реєстраційної картки. Додано текстове поле "Додатки (матеріали, тип)", в якому фіксується інформація про додаткові матеріали та тип додатків. Регулюється наявністю дозволу Елемент "Додатки (матеріали, тип)" відповідного типу кореспонденції.

 Мій кабінет

 • Нові на контролі, На контролі, Обрані, Не переглянуті, Погодження/візування. Перелік реєстраційних карток.  Реалізовано можливість відкриття переліку документів у інтерфейсі "Мої документи". Переключення відбувається за натисканням кнопки  "Змінити вигляд" на панелі інструментів. Доступність кнопки "Змінити вигляд" регулюється дозволом "Доступ до можливості роботи у модулях групи "Мій кабінет" у інтерфейсі модуля "Мої документи""

Довідники
 • Схеми посадових осіб та підрозділів. Схеми установ. Схеми погоджень. На форму редагування елемента довідника додано поле "Організація" з можливістю вибору значення з довідника "Організації". Значення поля "Організація" встановлює обмеження на доступність поточної схеми для користувачів обраної організації. Поле відображається при встановленій ознаці "Загальний довідник" і доступне до редагування, якщо у поточного користувача не визначено організацію.

Документи

 • Форми, створені у конструкторі. Реалізовано механізм керування видимістю елементів на формі в залежності від ролі користувача та стану документа.
 • Форми, створені у конструкторі. Для атрибуту типу "Кнопка" реалізовано можливість модального відкриття карток за натисканням кнопки.
  Адміністрування 1.2.3.2

Довідники

 • Схеми посадових осіб та підрозділів. Схеми установ. Схеми погоджень. У перелік записів додано поле "Організація" з можливістю вибору значення з довідника "Організації". Значення поля "Організація" встановлює обмеження на доступність поточної схеми для користувачів обраної організації. Поле доступне до редагування, якщо у поточного користувача не визначено організацію.
 • Зведена номенклатура. Номенклатура підрозділу. Реалізовано можливість створення елементів номенклатури для нового року на основі елементів номенклатури існуючого року (кнопка "Дублювати рік") одночасно для всіх організацій або для окремого підрозділу організації.
 • Зведена номенклатура. Номенклатура підрозділу. При редагуванні значення поля "№статті 1-4" реалізовано: автоматична заміна значення поля "Заголовок справи (укр./рос./англ.)" на назву обраної статті, якщо назва номенклатури співпадала з назвою статті перед її зміною; автоматичне заповнення поля "Термін зберігання", якщо термін зберігання обраних статей співпадає; очищення поля "Термін зберігання", якщо встановлений термін зберігання не співпадає не з одним зі строків обраних статей.
 • Зведена номенклатура. Реалізовано режим множинного опрацювання записів індексів номенклатури, який активується кнопкою . Даний режим дозволяє одночасно змінити підрозділ або закрити номенклатуру для декількох обраних у переліку записів.

Адміністрування

 • Редагування модулів. Атрибути форм користувача. Для атрибуту «Кнопка» розширено функціонал відкриття карток. Реалізовано можливость модального відкриття карток за натисканням кнопки.

 • Редагування модулів.Форми користувача. Реалізовано механізм керування видимістю елементів на формі в залежності від ролі користувача та стану документа. Налаштування доступне у властивостях атрибута.
                           
Користувачі системи
 • Ролі. Створено дозволи:
  "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB – Доступ до РК – РК вхідних") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми вхідної реєстраційної картки.
  "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB – Доступ до РК – РК вихідних") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми вихідної реєстраційної картки. –        "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB –Доступ до РК – РК вихідних (проекти)") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми проектів вихідної реєстраційної картки.
  "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB – Доступ до РК – РК внутрішніх") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми внутрішньої реєстраційної картки.
  "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB – Доступ до РК – РК внутрішніх (проекти)") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми проектів внутрішньої реєстраційної картки.
  "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB – Доступ до РК – РК нормативно-правових (орг.-розп.)") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми нормативно-правової (організаційно-розпорядної) реєстраційної картки.
  "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB – Доступ до РК – РК нормативно-правових (орг.-розп.) (проекти)") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми проектів нормативно-правової (організаційно-розпорядної) реєстраційної картки.
  "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB – Доступ до РК – РК запитів на інформацію") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми реєстраційної картки запитів на інформацію.
  "Елемент "Додатки (матеріали, тип)"" (гілка "Загальні – АСКОД WEB – Доступ до РК – РК проекту акта") –  регулює доступ до елементу "Додатки (матеріали, тип)" форми реєстраційної картки проекту акта.
© Всі права захищені 2021