Опис оновлення (14.02.2019)

АСКОД Корпоративний 10.8.3.0

Загальні

 • При перевірці унікальності реєстраційних номерів документів враховується наявність непечатних символів в номері, таким чином щоб номери, які відображаються однаково, але відрізняються наявністю у своєму складі непечатних символів, не вважалися такими, що співпадають.

Картотека

 • Вхідні (надходження). Перелік реєстраційних карток. Форма реєстраційної картки. Кнопки "Переслати", "Відхилити" переміщено з випадаючого меню кнопки "Прийняти" на панель інструментів реєстраційної карти.
                                                            
 • Звернення громадян. На форма пошуку попередніх карток звернень додано кнопку "Відкрити", яка відкриває в окремому вікні картку, на якій в переліку знайдених встановлено курсор.
 • Послуги. Форма реєстраційної картки. Додано кнопку "Зчитати ІД Карту". При зчитуванні автоматично заповнити поля в РК послуги.
 • Послуги. Форма реєстраційної картки. Додано кнопку "Перевірити ІД Карту", яка виконує перевірку цілісності ІД Карти.

Файли

 • Друк з відміткою. Реалізовано механізм відтворення паперового примірника електронного оригіналу документа із автоматичним нанесенням на нього QR коду.
 • Реалізовано можливість обмеження доступу до команди шифрування файлів за допомогою електронного підпису (кнопка  у вікні "Файли"). Регулюється дозволом  "Дозвіл на шифрування файлів".

Підлеглі переліки

 • Номенклатура. Додано кнопку "Направлено у справу" , яка дозволяє автоматично включати поточний документ до архівної справи відповідного структурного підрозділу.
 • Контроль. Для записів про виконання, які додано користувачем з ознакою "Контролер", дозволено видалення лише для контролерів з організації відповідній організації автора запису.

Хід виконання

 • Форма складної резолюції. В переліку виконавців додано кнопку "Згрупувати", яка дозволяє автоматично зміниться порядок розташування виконавців відповідно приналежності до пунктів складної резолюції.
 • Форма складної резолюції. Реалізовано автоматичний перехід на пункт резолюції, до якого відноситься виконавець, при виділенні запису в блоці "Виконання".
 • Вікно "Виконавець".  Обмежено довжину поля "Результат" до 4000 символів.

Довідники

 • Номенклатура. Зведена номенклатура. Додано ознаку (чек-бокс) "Перехідна справа", "Паперова справа", "ЕПК".
 • Номенклатура. Зведена номенклатура. Додано ознаку (чек-бокс) "ЕПК".
 • Зведена номенклатура. Додано поле "Кіл-ть томів за рік".
 • Послуги. Результати розгляду. Додано поле "Статус" з можливістю  вибору позиції "Відхилено".

Реєстр територіальних громад

 • Реєстр осіб. Форми реєстрації та зняття з реєстрації. На вкладці "Особиста інформація" додано ознаку (чек-бокс) "Згода на обробку персональних даних".

Архів

 • Оперативне зберігання. Поточні справи.  Реалізовано видимість архівних справ свого структурного підрозділу та підрозділів, до яких користувачу надо видимість.
 • Зведені описи справ. На панель інструментів картки зведеного опису додано кнопку "Перевірка ЕЦП".
 • Акти передачі. Додано блок "Погодження" з усією стандартною функціональністю.
 • Оперативне зберігання. Поточні справи. Реалізовано автоматичне заповнення поля "Кіл-ть томів за рік" довідника "Зведена номенклатура", при закритті номенклатури року (кнопка "Закр. ном." на панелі інструментів в переліку справ).
 • Оперативне зберігання. Поточні справи. Модернізовано механізм автоматичного формування переліку документів тому. Реалізовано можливість внесення документа в декілька справ різних структурних підрозділів відповідно до даних підлеглого переліку "Номенклатура" реєстраційної картки документа.
АСКОД WEB 3.5.2.5

Загальні

 • У вікні повідомлення "Перейти на сформовану реєстраційну картку", яке відображається після успішної операції автореєстрації проекту документа, додано ознаку "Більше не виводити повідомлення". При встановленій ознаці запам'ятовується остання обрана дія користувача (кнопка "Так" – відбувається перехід на сформовану картку, "Скасувати" – перехід не відбувається), яка виконується автоматично при наступних операціях автореєстрації без відображення повідомлення.
                                  
Картотека
 • Усні звернення. Форма реєстраційної картки. Додано довідникове поле "Прийняв", в якому доступні для вибору посадові особи керівники (посадові особи з ознакою "Керівник", "Право 1-го підпису" або "Керівництво").
 • Вхідні. Форма реєстраційної картки. Реалізовано обмеження видимості поля "Вид документа". Регулюється дозволом "Поле "Вид документа" (вхідні)".
 • Вхідні. Перелік реєстраційних карток. На перелік записів додано колонку (поле) "Класифікація".
 • Реєстраційні картки типу "Внутрішні", "Внутрішні (проекти)", "Нормативно-розпорядчі документи", "Нормативно-розпорядчі документи (проекти)". Змінено розташування полів на формі реєстраційної картки:
  –       
  поле "Статус" розміщено праворуч від блоку "Реєстраційний номер та дата";
  –       
  поля "Справа та том" розміщено праворуч від поля "Статус";
  –       
  блок "Характеристики документа" винесено у новий рядок;
  –       
  поля блоку "Документ" розміщено у стовпчик ліворуч від поля "Зміст" у такому порядку: "Підписав", "Дата документа", "Підготував", "Підрозділ".
 • Реєстраційні картки типу "Вхідні", "Внутрішні", "Внутрішні (проекти)", "Нормативно-розпорядчі документи", "Нормативно-розпорядчі документи (проекти)". Додано поле "Головний виконавець". Регулюється відповідним дозволом "Елемент "Головний виконавець" (вхідні)", "Елемент "Головний виконавець" (внутрішні)", "Елемент "Головний виконавець" (внутрішні (проекти))", "Елемент "Головний виконавець" (нормативно-розпорядчі)", "Елемент "Головний виконавець" (нормативно-розпорядчі (проекти))" .

Хід виконання

 • Вікно "Виконавець".  Обмежено довжину поля "Результат" до 4000 символів.

Мої документи

 • Форма реєстраційної картки. Додано кнопку "У теку" на панель інструментів реєстраційної карти, яку відкрито в окремому вікні за спрощеною формою "Мої документи".
  Реалізовано групування кнопок-фільтрів у випадаюче меню кнопки , у випадку коли кнопки-фільтри переносились у другий ряд.

 • Реалізовано відображення кнопок "Проект документа" та "Оновити" на панелі інструментів незалежно від застосованих фільтрів та наявності документів у списку "На опрацювання".

Мій кабінет

 • Пошук за реквізитами. Перелік реєстраційних карток. На перелік записів додано колонку (поле) "Примітка".

Askod Document Editor

 • Реалізовано підтримку редагування документів, створених в форматі OpenOffice.

Довідники

 • Схеми установ. Додано можливість заповнення полів "Вид доставки" та "Адреса" для елементів схеми. Поля заповнюються автоматично відповідно до налаштувань обраного кореспондента-адресата у довіднику "Коресп.-адресати, підрозділи, пос.особи".
 • Коресп.-адресати, підрозділи, пос.особи. Для користувачів з заповненим полем "Організації" при створенні/редагуванні запису:
  –       
  Для поля "Організація" обмежено перелік доступних для вибору значень. Користувачу доступні тільки записи своєї організації та організацій, на які йому надано видимість з доступом на редагування;
  –       
  При заповненні поля "Організація" реалізовано автоматичне заповнення поля "Обмеження видимості" тим самим значенням, яке обрано в полі "Організація";
  –       
  Для поля "Підрозділ" обмежено перелік доступних для вибору значень. Користувачу доступні тільки записи, що належать організації вказаній в полі "Організація".

Реєстр територіальних громад

 • Реєстр осіб. Форми "Зняття з реєстрації", "Зняття з реєстрації дитини". На вкладці "Інформація про адресу" змінено назву поля "Дата попередньої реєстрації" на "Дата зняття з реєстрації".
 • Реєстр осіб. Форми "Зняття з реєстрації", "Зняття з реєстрації дитини". На вкладці "Особиста інформація" додано блок "Уповноважений" з полями "ПІБ уповноваженого", "Документи уповноваженого", "Країна народження уповноваженого".
 • Реєстр осіб. Форми "Зняття з реєстрації". Видалено блок "Дані одного з батьків".
 • Реєстр осіб. Перелік карток. На перелік записів додано колонку (поле) "Тип дії".
 • Реєстр осіб. Форми реєстрації та зняття з реєстрації. На вкладці "Особиста інформація" додано ознаку (чек-бокс) "Згода на обробку персональних даних".

Адміністрування

 • Користувачі. При заповненому полі "Підрозділ" в вікні вибору значень поля "За штатним розписом" обмежено перелік посадових осіб доступних для вибору. В переліку доступні лише посадові особи, в яких підрозділ співпадає з підрозділом користувача.
 • Активні користувачі. Реалізовано механізм обмеження видимості активних користувачів організацій відмінних від організації користувача. За умови наявності у користувача дозволу  "Видимість активних користувачів усіх організації" обмеження не застосовується.
 • Користувачі. Реалізовано можливість регулювання доступу до редагування окремих складових частин (реквізитів) облікових записів користувачів:
  –     
  Додано дозвіл "Користувачі. Ідентифікація", який регулює доступ на створення нових записів та редагування реквізитів ідентифікації користувача: полів "Логін", "Повне ім’я", "Системна роль", "Тип користувача", "Ліцензія", "Період дії", вкладки "Ролі";
  –     
  Додано дозвіл "Користувачі. Оргструктура", який регулює доступ на редагування реквізитів оргструктури користувача: полів "Організація", "Підрозділ", "Підрозділ реєстрації", "За штатним розписом", "Електронна адреса", "Телефон", "Мобільний телефон";
  –     
  Додано дозвіл "Користувачі. Ролі", який регулює доступ до вкладки "Ролі";
  –     
  Додано дозвіл "Користувачі. Заступники", який регулює доступ  до вкладки "Заступники".
 • Активні користувачі. На перелік записів додано стовпець "Кількість незакритих карток", в якому відображається кількість заблокованих користувачем реєстраційних карток.
 • Активні користувачі. На перелік записів додано стовпець "Користувач-заступник", в якому відображається логін користувача, який працює в режимі виконання обов'язків іншого користувача.

Адміністрування 1.2.3.0

Адміністрування

 • Системні змінні. Додано системні змінні:
  –     
  "Доступність функціональності моніторингу" – регулює доступ можливості до визначення, встановлення та оновлення сценарію (індикаторів) моніторингу.
  –     
  "Шаблон тексту для формування QR коду" – визначає шаблон формування запису для параметру #QrCode#.
  –     
  "Контроль. Управління редагуванням вкладинки "Контроль" для користувачів з ознакою "Контролер" – регулює обмеження видалення записів вкладки "Контроль": 0 - не використовувати, 1 - використовувати (контролюються лише записи, створені користувачами, які в Оргструктурі мають ознаку "Контролер", такий запис, може бути видалений тільки користувачем, який також в Оргструктурі має ознаку контролера і такі контролери працюють в одній організації).
 • Правила внесення реєстраційних даних у документ. Розширено перелік параметрів для створення шаблону (параметри, які замінюються на відповідні значення при автореєстрації). Додано:
  –     
  #RegDepName# - назва підрозділу реєстрації документа.
  –     
  #DocSignerEmpl# - посадова особа, що підписала документ.
  –     
  #DocSignerDep# - підрозділ посадової особи, що підписала документ.
  –     
  #Signer# - власник електронного ключа.
  –     
  #Certificate# - серійний номер сертификата.
  –     
  #ValidFrom# - початок терміну діїя сертификата.
  –     
  #ValidTill# - кінцева дата терміну діїя сертификата.
  –     
  #QrCode# - зображення QR-кодУ.
  –     
  #НазваПоля QR# - зображення QR коду значення довільного поля.
 • Редагування модулів. Папки. Для карток, створених у конструкторі форм, реалізовано механізм керування видимістю карток в рамках інших підрозділів
                                     

Користувачі системи

 • Ролі. Дані ролі.  Збільшено довжину поля "Примітка" до 1000 символів.
 • Ролі. Створено дозволи:
  –     
  "Користувачі. Ідентифікація" (гілка "АСКОД Web – Адміністрування – Користувачі") – регулює доступ до полів ідентифікації користувача групи модулів "Адміністрування".
  –     
  "Користувачі. Оргструктура" (гілка "АСКОД Web – Адміністрування – Користувачі") – регулює доступ  до полів оргструктури користувача групи модулів "Адміністрування.
  –     
  "Користувачі. Ролі" (гілка "АСКОД Web – Адміністрування – Користувачі") – регулює доступ до вкладки "Ролі" модуля "Адміністрування".
  –     
  "Користувачі. Заступники" (гілка "АСКОД Web – Адміністрування – Користувачі") – регулює доступ  до вкладок "Заступники" модуля "Адміністрування".
  –     
  "Дозвіл на повнотекстовий пошук по файлам у модулі "Пошук документів" без врахування обмеження доступу до карток документів" (гілка "Загальні – Файли") – регулює доступ до виконання пошуку за змістом файлів без застосовування обмеження щодо доступу до карток документів за: особою, підрозділом, організацією.
  –     
  "Картки вихідних" (гілка "Загальні – Доступ до РК") – регулює доступ до дозволів, що відносяться до карток вхідних документів.
  –     
  "Картки вхідних" (гілка "Загальні – Доступ до РК") – регулює доступ до дозволів, що відносяться до карток вихідних документів.
  –     
  "Картки запитів на інформацію" (гілка "Загальні – Доступ до РК") – регулює доступ до дозволів, що відносяться до карток запитів на інформацію.
  –     
  "Картки норм.-пр. (орг.-розп.)" (гілка "Загальні – Доступ до РК") – регулює доступ до дозволів, що відносяться карток нормативно-розпорядчих документів.
  –     
  "Поле "Вид документа" (вхідні)" (гілка "АСКОД WEB – Доступ до РК – РК вхідних") – регулює доступ до поля "Вид документа" форми реєстраційної картки вхідного документа.
  –     
  "Видимість активних користувачів усіх організації" (гілка "АСКОД Web – Адміністрування – Активні користувачі")  – регулює доступ до відображення записів підключених користувачів усіх організацій.
  –     
  "Дозвіл на шифрування файлів" (гілка "Загальні – Файли")  – регулює доступ до дозволу шифрування файлів за допомогою ЕЦП.
АСКОД Service 6.6.3.2

Загальні

 • Реалізовано можливість паралельної роботи модулів розпізнавання для прискорення процесу обробки сканованих документів.


© Всі права захищені 2020