Опис оновлення (14.12.2016)

АСКОД Корпоративний 10.8.0.4
Картотека
 • Послуги. РК.  Поле ЄДРПОУ перейменовано на  ЄДРПОУ/ІПНФО.
 • РК НРД. На РК нормативно-розпорядчої кореспонденції додано кнопку   - “Розповсюдити статус на інші картки”, яка надає можливість встановити обраний статус одночасно для декількох нормативно-розпорядчих документів.
”Додати набір реєстраційних карток нормативно-розпорядчих документів”, яка надає можливість додавання переліку РК НРД у список “Зв’язки з документами”.
У вікні вибору РК:
–    реалізовано можливість обрати одночасно декілька документі;
–    на форму вибору карток додано кнопки “Виділити всі” - /”Відмінити виділення” -  , за допомогою яких можна виділяти всі РК у переліку/знімати виділення з РК у переліку;
–    перелік карток виводиться відповідно до прав користувача;
–    реалізовано пошук РК за основними реквізитами.
Видимість кнопки у користувача визначається дозволом “Дозвіл на розповсюдження статусу НРД на інші картки“.

Хід виконання
 • Форма ”Резолюція.  Блок ”Виконання”. Додано кнопку “Етап“. Кнопка розташована після кнопки “Строк“. Випадаюче меню кнопки “Етап“ містить варіанти: “Етап“, “Встановити етап усім“, “Встановити етап кому не визначено“, “Очистити етап“. При виборі перших трьох пунктів виводиться поле для внесення цифрових значень. Після підтвердження дії, дані заносяться у колонку “Етап“.  При виборі пункту “Очистити етап“ очищаються дані по аналогії з очищенням строку. Номер етапу відображається в дереві резолюцій після прізвища виконавця.
 • Форма ”Резолюція.  Блок ”Виконання”. Реалізовано додавання одного й того ж виконавця у перелік виконавців.
 • Форма ”Резолюція.  Блок ”Виконання”. У формі резолюції після кнопки “Строк“ додано кнопку “Етап“. У випадаючому меню кнопки “Етап“ додано варіанти: “Етап“, “Встановити етап усім“, “Встановити етап кому не визначено“, “Очистити етап“. При виборі перших трьох пунктів виводиться поле для внесення цифрових значень. Після підтвердження дії, дані заносяться у колонку “Етап“.  При виборі пункту “Очистити етап“ очищаються дані по аналогії з очищенням строку. Номер етапу відображається в дереві резолюцій після прізвища виконавця.

Підлеглі переліки
 • Вкладка “Розсилання“/”Адресати”. Вибір адресатів. У перелік вікна ”Адресати” додано колонки ”Підрозділ” та ”Орг. структура” (ієрархічна гілка вищого рівня, що починається з організації) з можливістю пошуку за даними реквізитами.
 • РК вхідної, вихідної, внутрішньої, нормативно-розпорядчої кореспонденції. Вкладка “Зв’язок з документами”. На панель керування вкладки додано кнопку   – ”Додати набір реєстраційних карток нормативно-розпорядчих документів”, яка надає можливість додавання переліку РК НРД у список “Зв’язки з документами”.
У вікні вибору РК:
–    реалізовано можливість обрати потрібні РК за допомогою встановлення відповідних позначок (CheckBox);
–    на форму вибору карток додано кнопки “Виділити всі” -  /”Відмінити виділення” -  , за допомогою яких можна виділяти всі РК у переліку/знімати виділення з РК у переліку;
–    перелік карток виводиться відповідно до прав користувача;
–    реалізовано пошук РК за основними реквізитами.
Поле ”Назва зв’язку” заповнюється поточним часом та може бути відкоригована.
Реалізована можливість вилучення одночасно декількох записів з переліку, шляхом встановлення відповідних позначок (CheckBox).
Видимість кнопки у користувача визначається дозволом “Дозвіл на додавання переліку РК НРД у список “Зв`язки з документами”.

Мій кабінет
 • Погодження візування. Надійшло на погодження/візування. Режими ”На погодження”, ”На ознайомлення”, ”На перевірку”, ”На підпис”, ”На розгляд”. На панель інструментів переліків РК додано перемикачі: ”Всі” (за замовчанням), ”Протягом 2-х днів” (до терміну погодження залишилось 2 чи менше днів), ”На сьогодні” (термін погодження сьогодні), ”Прострочені” (термін погодження минув).

АСКОД WEB 3.5.0.2

АСКОД Сьогодні

 • Блок «Резолюції/Завдання. На контролі». За замовченням відображається перелік документів по фільтру "Контрольні". При цьому залишається можливість відбирати документи по фільтрам "Усі" та "Неконтрольні".

Картотека

 • РК Вхідна додано поле ЄДРПО та забезпечено відображення даного поля в переліку вхідних документів і пошук по ньому, при введені значення в дане поле та натисканні кнопки «Enter» відкривається довідник ЄДРПО (якщо є кілька варіантів значень) і при виборі значення заповнюється поле назва кореспондента.
 • В перелік РК «Послуги» введено наступні поля: «Моб. Тел.», «Дом. Тел.», «E-mail». Дані поля виведені у вікно відбору полів для перегляду та в швидкий пошук.
 • В РК «Послуги» перейменовано поле «ЄДРПОУ» на «ЄДРПОУ/ІПНФО».
 • РК Вхідна, РК Звернення громадян, РК Запити на інформацію у яких заповнені поля зони контролю «Вид контролю» та / або «Термін» автоматично закриваються резолюції (підтвердження виконання).
 • РК Вхідна, РК Звернення громадян, РК Запити на інформацію у яких НЕ заповнені поля зони контролю «Вид контролю» та / або «Термін», але в системній змінній autocloseresolution надано значення  intvalue =  4, закриваються резолюції верхнього рівня, після виконання їх всіма виконавцями.
 • РК «Вхідна» та «Вхідна (проекти)». В наведених РК розширене поле «Короткий зміст» до 4-х рядків.
 • РК Вхідна розширене поле «ЄРДР» (номер кримінального впровадження у єдиному реєстрі досудових розслідувань) до 12 символів.
 • Створено об’єднаний режим надходжень. Додатково створено колонка «Тека» з можливістю пошуку (фільтрації) по цій колонці.

Хід виконання

 • Відкрито механізм додавання одного і того ж виконавця у простій резолюції. У формі резолюції після кнопки «Строк» додано кнопку «Етап». У випадаючому меню кнопки «Етап» додано варіанти: «Етап», «Встановити етап усім», «Встановити етап кому не визначено», «Очистити етап». При виборі перших трьох пунктів виводиться поле для внесення цифрових значень. Після підтвердження дії, дані заносяться у колонку «Етап».  При виборі пункту «Очистити етап» очищаються дані по аналогії з очищенням строку. Номер етапу відображається в дереві резолюцій після прізвища виконавця.
 • У вікнах вибору Виконавців для резолюцій, Посадових осіб для Погодження (Ознайомлення, тощо) та Адресатів (Розсилання) у полі НАЗВА і у ХІНТАХ  додано виведення всіх назв з EMPLOYEE, які відносяться до посадової особи (підрозділу), починаючи від IMPLEMENT і вгору до назви організації.

ЕЦП

 • Додано обмеження на розмір файлу ЕЦП 500 Kb.
 • Накладання ЕЦП на файл резолюції. При створені файлу з резолюцією під час накладання ЕЦП, назва файлу формується за таким шаблоном:

Соколовська Ю_22_09_2016

де:

Соколовська Ю  - поле «Скор. назва»/Довідник «Оргструктура»

                 22_09_2016        - дата резолюції, із поля «Дата створення»

 • При встановленому прапорці у колонках «Реєстрація при підписанні» та «Автореєстрація без ЕЦП» , після натискання кнопки «Підписати» (маршрут «Погодження») запускається процес автореєстрації. З процесу автореєстрації прибрано функціонал  накладання ЕЦП.
 • При виконанні погодження з ЕЦП на формі погодження додано уточнюючий коментар "Виберіть файли для накладання ЕЦП".

Мій кабінет

 • До модулів «Нові на контролі» та «На контролі» додані фільтри-кульки по контролю та відповідні індикатори для переліку аналогічно до переліків РК у групі модулів «Картотека».
 • На закладці «Погодження» додано кнопку «Встановити строк». При натисканні на кнопку відображається вікно з вибором дати та часу (час по замовчуванню 00:00) та призначається обрана дата та час виділеному користувачу в списку погоджуючих.
 • Відкрито можливість встановлення граничного терміну  для механізму погодження документів (дата + час).
 • Вкладка «Погодження». В блоці «Погодили» значення колонки «Коментар» виводиться у вигляді поля типу МЕМО.

Мої документи

 • На загальну панель інструментів додано кнопку «Друк».
 • Створено кнопка «Підтвердити та виконати», яка по черзі відкриває вікно підтвердження виконаних завдань по резолюції поточного користувача, та вікно виконання резолюції вищого рівня, по якій поточний користувач є виконавцем. Кнопка доступна у разі одночасно видимих кнопок «Підтвердити виконання» та «Виконати» і наявності дозволу, «Доступ до команди «Підтвердити та виконати»« (AccessToMyDocConfirmAndExecuteAction).
 • При роботі з формою моїх документів додано відображення номеру документа на закладках «Погодження» та «Хід виконання».

  Аудит

 • До журналу дій користувачів додано функції запису фактів друку резолюції та фактів відкриття файлу ЕКД. Факт друку резолюції працює якщо системна змінна GlobalOptions.MonitoringResPrint = 1. Факт відкриття файлу ЕКД працює якщо системна змінна GlobalOptions.MonitoringOpenFile = 1.
 • До журналу дій користувачів додано функції запису фактів встановлення та зняття  ознаки головного виконавця у вікні резолюції.
 • До журналу дій користувачів додано функції запису фактів визначення / видалення користувачем заступника та встановлення дат початку / закінчення його дії.
 • До журналу дій користувачів додано функції запису фактів взяття документа на виконання (натискання кнопки "Почати виконання").
АСКОД Адміністрування 1.2.0.4

Адміністрування

 • Системні змінні. Створено системні змінні:
  -
  "РК. Автоматичне розсилання за полями "Кому адресовано" та "Розглядає": 0 - відключено; 1 - включено: при заповненні, або зміні значення полів "Кому адресовано" (тільки для вхідних РК) та "Розглядає" створюються відповідні записи у переліку розсилання (внутрішньосистемна відправка за створеними записами автоматично не виконується); 2 - включено: при заповненні, або зміні значення полів "Кому адресовано" (тільки для вхідних РК) та "Розглядає" створюються відповідні записи у переліку розсилання та виконується внутрішньосистемна відправка за створеними записами; 3 - включено: виконуються дії, визначені для значення "1", а також у процесі відправки РК будуть додані особи, зазначені у полях "Кому адресовано" (тільки для вхідних РК) та "Розглядає", у перелік "Погодження" з типом "Розгляд", якщо ці особи відсутні у переліках "Погодження" та "Погодили"; 31 – включено: виконуються дії визначені для значення "3", але не відправляється на розгляд користувачам у яких організація не збігається з організацією де зареєстрована РК; 4 - включено: виконуються дії, визначені для значення "2", а також у процесі відправки РК будуть додані особи, зазначені у полях "Кому адресовано" (тільки для вхідних РК) та "Розглядає", у перелік "Погодження" з типом "Розгляд", якщо ці особи відсутні у переліку "Погодження" та "Погодили"; 41 - включено: виконуються визначені для значення "4", але не відправляється на розгляд користувачам у яких організація не збігається з організацією де зареєстрована РК. Доступно тільки для таких типів кореспонденції: вхідні, запити на інформацію, звернення громадян.
© Всі права захищені 2019