Опис оновлення (12.01.2017)

АСКОД Корпоративний 10.8.0.7

Загальні

 • Створено системне повідомлення (нагадування) про наближення терміну погодження, з виведенням інформації про дату та час необхідності виконання погодження. Повідомлення генеруються за два дні та за один день до терміну погодження.

 Картотека

РКПослуги“. КнопкаДрук“. У випадаючому меню реалізовано динамічне створення пунктів, що відображають назви шаблонів документів, які пов'язані з послугою, обраною в РК у полі "Вид послуги". При натисканні на таких пунктах формується файл за шаблоном з підставленними значеннями для змінних, що присутні у файлі.

 • Послуги. Перелік РК. КнопкаДрук“. У випадаючому меню реалізовано динамічне створення пунктів, що відображають назви шаблонів документів, які пов'язані з послугою, обраною в РК у полі "Вид послуги". При натисканні на таких пунктах формується файл за шаблоном з підставленними значеннями для змінних, що присутні у файлі.
 • Вихідна кореспонденція. Для вихідних документів, в яких відсутня ознака “Ініціативний” заборонено відправку, якщо у вкладці ”На вхідні” відсутній запис (тобто для вихідних листів-відповідей заборонено відправку, якщо відсутній зв’язок з вхідним документом).

 Хід виконання

 • Форма ”РезолюціяБлок ”Виконання”. У випадаюче меню кнопки ”Ознака виконавця” додано пункти ”Встановити ознаку виконавця усім” та ”Встановити ознаку виконавця усім, кому не визначено”.

 Файли

 • Змінено принцип додавання нової версії головного файлу: якщо файл відмічено як головний, то після редагування та збереження його як “нова версія”:
  -     для нової версії автоматично проставляється позначка "головний документ";
  -     з файлу-попередника автоматично знімається позначка "головний документ"

 Підлеглі переліки

 • Вкладка “Погодження“. Блок “Погодили“. Додано поле ”Термін”, в якому відображається терміну погодження, який було встановлено погоджувачу.
 • Вкладка “Погодження“. Блок ”Погоджують”. Реалізовано можливість встановлення обмеження на редагування терміну погодження (визначається правами користувача).

 Мої документи

 • Мої документи. На опрацювання. Реалізовано фільтрацію (відбір) документів по окремим видам погодження: ”На погодженні (всі)“, ”На погодженні (Погодження)“, ”На погодженні (Ознайомлення)“, ”На погодженні (Перевірка)“ , ”На погодженні (Підпис)“ , ”На погодженні (Розгляд)“.  Вибір здійснюється з контекстного меню кнопки погодження. За замовчанням встановлено режим фільтру ”На погодженні (всі)“.
 • Мої документи. На опрацювання. На панель керування документом додано кнопку ”Підтвердити та виконати“. Кнопка доступна у випадку одночасно доступних для виконавця дій “Підтвердити виконання“ та “Виконати“ та у разі наявності у користувача відповідного дозволу. По натисканню кнопки “Підтвердити та виконати“ по черзі відкривається вікно підтвердження виконаних завдань по резолюції поточного користувача, та вікно виконання резолюції вищого рівня, по якій поточний користувач є виконавцем.
 • Мої документи. Вкладка ”Картка”. На форму додано атрибути контролю у складі: вид контролю, контрольний термін, контролер, дата зняття з контролю.
 • Мої документи. На опрацювання/Опрацьовані. Реалізовано фільтрацію (відбір) контрольних документів (кнопка ).
 • Мої документи. На опрацювання/Опрацьовані. Перелік ”Документи”. Для контрольних документів (документи, у яких заповнений реквізит: вид контролю) реалізовано виведення позначки контролю –  , що виводиться у правому нижньому кутку елемента переліку.

 СЕВ

 • Імпорт з СЕВ. Реалізовано перевірку запобігання дублювання імпорту
 • Експорт у СЕВ. Реалізовано перевірку розміру файлів перед експортом документу. Максимальний розмір файлу визначається системною змінною  SEVMaxSizeFile  у байтах. При перевищенні встановленого розміру файлу видається відповідне повідомлення та процедура експорту у СЕВ переривається.

 Архів

 • РК ”Фонди справ“. У блок ” Справи фонду користування “ додано поле ” Справи фонду користування “, тип поля – ціле число. Назву блока видалено.
 • РК ”Фонди справ“. Вкладка ”Описи”. В таблиці переліку описів реалізовано автоматичне заповнення полів ”Прийнято справ”, “Вибуло справ”, “Залишок справ усього” у відповідності до даних, що внесені у блоках ”Надійшло справ” та ”Вибуло справ”. Вказані поля таблиці закриті для ”ручного” редагування.

 Адміністрування

 • Користувачі системи. Ролі. Створено дозвіл “Доступ до команди “Підтвердити та виконати“ (AccessToMyDocConfirmAndExecuteAction).
АСКОД WEB 3.5.0.4

Загальні

 • Створено системне повідомлення (нагадування) про наближення терміну погодження, з виведенням інформації про дату та час необхідності виконання погодження. Повідомлення генеруються за два дні та за один день до терміну погодження.
 • Створено веб-сервіс для прийому документів ззовні.

 Картотека

 • РКПослуги“. КнопкаДрук“. У випадаючому меню реалізовано динамічне створення пунктів, що відображають назви шаблонів документів, які пов'язані з послугою, обраною в РК у полі "Вид послуги". При натисканні на таких пунктах формується файл за шаблоном з підставленними значеннями для змінних, що присутні у файлі.

 Хід виконання

 • Форма ”Резолюція”Блок ”Виконання”. У випадаюче меню кнопки ”Ознака виконавця” додано пункти ”Встановити ознаку виконавця усім” та ”Встановити ознаку виконавця усім, кому не визначено”.

 Підлеглі переліки

 • Вкладка “Погодження“. Блок “Погодили“. Додано поле ”Термін”, в якому відображається терміну погодження, який було встановлено погоджувачу.
 • Вкладка “Погодження“. Блок ”Погоджують”. Реалізовано можливість встановлення обмеження на редагування терміну погодження (визначається правами користувача).

 Мої документи

 • Мої документи. На опрацювання. Реалізовано фільтрацію (відбір) документів по окремим видам погодження: ”На погодженні (всі)“, ”На погодженні (Погодження)“, ”На погодженні (Ознайомлення)“, ”На погодженні (Перевірка)“, ”На погодженні (Підпис)“, ”На погодженні (Розгляд)“.  Вибір здійснюється з контекстного меню кнопки погодження. За замовчанням встановлено режим фільтру ”На погодженні (всі)“.
 • Мої документи. На опрацювання.  На панель керування документом додано кнопку ”Підтвердити та виконати“. Кнопка доступна у випадку одночасно доступних для виконавця дій “Підтвердити виконання“ та “Виконати“ та у разі наявності у користувача відповідного дозволу. По натисканню кнопки “Підтвердити та виконати“ по черзі відкривається вікно підтвердження виконаних завдань по резолюції поточного користувача, та вікно виконання резолюції вищого рівня, по якій поточний користувач є виконавцем.
 • Мої документи. Вкладка ”Картка”. На форму додано атрибути контролю у складі: вид контролю, контрольний термін, контролер, дата зняття з контролю.
 • Мої документи. На опрацювання/Опрацьовані. Реалізовано фільтрацію (відбір) контрольних документів (кнопка  ).
 • Мої документи. На опрацювання/Опрацьовані. Перелік ”Документи”. Для контрольних документів (документи, у яких заповнений реквізит: вид контролю) реалізовано виведення позначки контролю –  , що виводиться у правому нижньому кутку елемента переліку.
  АСКОД Адміністрування 1.2.0.6

Адміністрування

 • Налаштування системи. Налаштування повідомлень. Створено системне повідомлення (нагадування) про наближення терміну погодження, з виведенням інформації про дату та час необхідності виконання погодження. Повідомлення генеруються за два дні та за один день до терміну погодження.

Користувачі системи

 • Ролі. Створено дозвіл "Доступ до команди "Підтвердити та виконати".

© Всі права захищені 2019