Опис оновлення (26.04.2019)

АСКОД Корпоративний 10.8.3.1
Загальні
 • Автоматизовано процес погодження проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, в електронній формі, через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).

Картотека

 • Вхідна. Додано режими  "Надходження СЕВ ОВВ", "Зареєстровані СЕВ ОВВ", в яких відображаються реєстраційні картки, які було отримано та зареєстровано з СЕВ ОВВ.
 • Вихідна. Додано режим "Пакет відправки СЕВ ОВВ", в якому відображаються реєстраційні картки, які було відправлено з АСКОД до СЕВ ОВВ.
 • Усні звернення. Форма реєстраційної картки. Додано поле "Назва організації".
 • Усі типи кореспонденції. В "Майстер фільтрів" (Кнопка "Пошук") додано елементи для пошуку по вкладці "Зв’язки з документами".
 • Вхідна. Форма реєстраційної картки. Закрито для доступу підлеглий перелік "Відповіді на доручення".
 • Усні звернення. Форма реєстраційної картки. В блоці "Адреса" внесено зміни: поле "Область" відображає назву замість коду.
 • Усні звернення. Форма реєстраційної картки. Відкрито доступ  до блоку "Файли".
 • Для усіх типів реєстраційних карток. Додано поле "Статус призначення" та створено відповідний довідник.
 • Звернення громадян. Форма реєстраційної картки. На формі картки відкрито доступ  до блоку "Файли".
 • Проекти актів. Форма реєстраційної картки. В блок "Внесено" додано поле "ПІБ".
 • Проекти документів. Реалізовано механізм заборони відправлення на реєстрацію проектів документів, якщо користувач не є автором або заступником автора проекту документа, за наявності дозволу "Проекти. Обмеження доступу до кнопки "На реєстрацію/Відкликати" за автором проекту".
 • Аудит. В журналі дій користувачів скрито виведення індивідуального податкового номеру посадової особи, яка підписала документ електронним підписом.
Файли
 • Реалізовано функціонал аналізу змін у файлі. У контекстне меню файлу додано кнопку "Переглянути зміни". Функціонал порівняння доступний після виконання операції "Порівняння документів" в ASKODService.
 • Розроблено налаштування функції для активації/деактивації можливості створення нової версії файлу після внесення змін шляхом редагування файлів версій, які не є останніми версіями. Регулюється системною зміною "Дозвіл на можливість створення нової версії файлу шляхом редагування попередньої версії"
 • Скрито поле виведення індивідуального податкового номеру посадової особи, яка підписала документ електронним підписом, у вікні візуалізації даних сертифіката посадової особи при перевірці електронного підпису.

Мій кабінет

 • Контроль. Додано поля "Стан виконавця", "Результат розгляду", "Примітка".
 • Пошук за реквізитами. Перелік реєстраційних карток.  Додано поле "Примітка" з можливістю фільтрації (пошуку) за даним полем.
 • Погодження/візування. Надійшло на погодження/візування – На погодження, На перевірку, На підпис, На розгляд, На ознайомлення. Реалізовано пакетні погодження, перевірку, підпис, розгляд та ознайомлення документів при наявності відповідних дозволів ("Операція погодження групи документів", "Операція перевірки групи документів", "Операція підпису групи документів", "Операція розгляду групи документів", "Операція ознайомлення з групою документів"). Забезпечено механізм вводу спільного коментаря та вибору файлів для всіх реєстраційних карток, які обрані для пакетного погодження (кнопка "Для всіх" ).


                                                          
 • Погодження/візування. Надійшло на погодження/візування. Додано поля: "Результат попереднього опрацювання" та "Час попереднього опрацювання", в яких відображається відповідна інформація по документах, що надійшли на повторне опрацювання по тому самому типу маршруту.
 • Погодження/візування. Надійшло на погодження/візування. Додано поле "Відправлено", в якому відображається інформація по час, коли документ надійшов на опрацювання.
 • Додано модуль "Моніторинг індикаторів", в якому відображається перелік реєстраційних карток типу "Вхідні", "Вихідні", "Внутрішні", "Нормативно-розпорядчі" та їх індикатори моніторингу.

 • Пошук документів. Реалізовано можливість повнотекстового пошуку по файлам всіх документів (без застосовування обмеження щодо доступу до карток документів за: особою, підрозділом, організацією). Регулюється дозволом "Дозвіл на повнотекстовий пошук по файлам у модулі "Пошук документів" без врахування обмеження доступу до карток документів".

Мої документи

 • Додано кнопку "Обговорення" на форму реєстраційної картки "Мої документи". При натисненні на кнопку відкривається вікно обговорень відкритої реєстраційної карточки.
 • Проекти документів. Реалізовано механізм заборони відправлення на реєстрацію проектів документів, якщо користувач не є автором або заступником автора проекту документа, за наявності дозволу "Проекти. Обмеження доступу до кнопки "На реєстрацію/Відкликати" за автором проекту".

Документи

 • Форми, створені у конструкторі. Реалізовано можливість відображення користувацької форми пошуку в діалозі вибору елемента з довідника користувача.
                                                   
Реєстр територіальних громад
 • Реєстр адрес. У переліку осіб змінено назву поля з поле "Адреса" на "Дата реєстрації", прибрано поле "Спорідненість", додано колонку "Тип дії".
                    

Пошта

 • Перелік електронних листів. Додано стовпці "Тека" та "№ документа", яких відображається реєстраційний номер та тип кореспонденції зареєстрованого в системі документа.
 • Вихідні.  Реалізовано збереження прив'язки до реєстраційної карти в системі, при формуванні відповіді на вхідний лист (кнопка "Відповісти на лист"), який вже було зареєстровано в системі.

Архів

 • Описи архівних справ. Додано блок "Погодження з усією стандартною функціональністю. 
Довідники
 • Загальні довідники. Гриф. У колонці "Тип кореспонденції" додано можливість вибір типу "Звернення громадян". При виборі у довіднику типу кореспонденції "Звернення громадян", значення довідника доступно тільки для реєстраційних карток типу "Звернення громадян".
АСКОД WEB 3.5.2.6
Загальні
 • Реалізовано механізм врахування визначеного в налаштуваннях виду документа при виконанні автореєстрації в комбінації з полями "Організації" та "Підрозділи".

Картотека

 • Вхідні, Внутрішні, Нормативно-розпорядчі, Звернення громадян, Запити на інформацію. Форма реєстраційної картки. Реалізовано функціонал відправки в СЕВ ОВВ через контекстне меню кнопки "Відправити" за наявності у користувача дозволу "Відправка РК документів за допомогою СЕВ ОВВ".
                                                                                            
 • Запити на інформацію, Звернення. Форма реєстраційної картки. Назву поля "Підрозділ головного виконавця" змінено на "Головний виконавець". Реалізовано можливість заповнення поля "Головний виконавець" з довідника "Посадові особи та підрозділи".
 • Вхідні, Нормативно-розпорядчі. Форма реєстраційної картки. Реалізовано механізм відміни прив'язки до реєстраційної картки при кліку на кнопку "Відмінити прив'язку" у блоці "До номера".
 • Проекти актів. Форма реєстраційної картки. Додано поле "ПІБ" у блок "Внесено".
 • Звернення. Форма реєстраційної картки. Приховано поле "Підрозділ головного виконавця".
 • Вхідні, Внутрішні, Нормативно-розпорядчі, Внутрішні (проекти), Нормативно-розпорядчі (проекти). Форма реєстраційної картки. Додано поле "Головний виконавець".
 • Запити на інформацію, Звернення громадян. Перелік реєстраційних карток. Реалізовано відображення поля "Розглядає" у журналі запитів на інформацію та звернення громадян.
 • Вхідні. Перелік реєстраційних карток. Реалізовано відображення поля "Питання" у журналі вхідних карток.
 • Вхідні. Форма реєстраційної картки. Реалізовано механізм відображення варіантів заповнення поля "ПІБ кореспондента", які є значенням даного поля за останній рік по даному кореспонденту (поле "Кореспондент").
 • Усні звернення. Форма реєстраційної картки. Реалізовано механізм відображення поля "Прийняв" незалежно від значення системної змінної "Вид форми для відображення картки "Звернення громадян".
 • Вхідні. Форма реєстраційної картки. Реалізовано відображення поля "ЄДРПОУ" тільки за наявності дозволу "Елемент "ЄДРПОУ" (вхідні)".
 • Проекти документів. Реалізовано механізм заборони відправлення на реєстрацію проектів документів, якщо користувач не є автором або заступником автора проекту документа, за наявності дозволу "Проекти. Обмеження доступу до кнопки "На реєстрацію/Відкликати" за автором проекту".

Аудит

 • Реалізовано механізм запису дій користувача при відображенні  повідомлення про існування реєстраційної картки з ідентичним реєстраційним номером кореспондента під час реєстрації документу.

Хід виконання

 • Форма резолюції. Блок "Виконання". Назву кнопки "Тип виконання" змінено на "Ознака виконавця".
                    
Файли
 • Змінено підказку до кнопки додавання нової версії файлу ("Додати нову версію файлу").
                                                                               
 • Реалізовано механізм заборони зняття або встановлення ознаки головного документу за наявності у користувача дозволу "Заборона встановлення/зняття ознаки "Головний документ".

Підлеглі переліки

 • Вхідні, Вихідні, Внутрішні, Нормативно-розпорядчі. Форма реєстраційної картки. Додано вкладку "Моніторинг" в підлеглі переліки реєстраційної картки, яка регулюється системною змінною "Доступність функціональності моніторингу". На вкладці  реалізовано функціонал визначення, встановлення та оновлення сценарію (індикаторів) моніторингу.
 • Адресати/Розсилання. Реалізовано механізм автоматичного заповнення поля "Вид доставки" при додаванні запису у підлеглий перелік "Адресати/Розсилання".

Мій кабінет

 • Мій кабінет > Погодження/візування > Надійшло на візування > На погодження/На перевірку/На підпис/На розгляд/На ознайомлення. Реалізовано пакетні погодження, перевірку, підпис, розгляд та ознайомлення документів при наявності відповідних дозволів ("Операція погодження групи документів", "Операція перевірки групи документів", "Операція підпису групи документів", "Операція розгляду групи документів", "Операція ознайомлення з групою документів"). У вікні вибору файлів та введення коментаря реалізовано відображення номеру реєстраційної картки. Забезпечено механізм вводу спільного коментаря та вибору файлів для всіх реєстраційних карток, які обрані для пакетного погодження (кнопка "Для всіх" ).

         
                                                       
 • Погодження/візування. Надійшло на погодження/візування. Додано поля "Результат попереднього опрацювання" та "Час попереднього опрацювання", в яких відображається відповідна інформація по документах, що надійшли на повторне опрацювання по тому самому типу маршруту.
 • Погодження/візування. Надійшло на погодження/візування. Додано поле "Відправлено", в якому відображається інформація по час, коли документ надійшов на опрацювання.
 • Додано модуль "Моніторинг індикаторів", у якому відображається перелік реєстраційних карток типу "Вхідні", "Вихідні", "Внутрішні", "Нормативно-розпорядчі" та їхні індикатори моніторингу.
                            
 • Пошук за реквізитами. Реалізовано механізм пошуку за полем "Головний виконавець".
             
 • Пошук документів.  Реалізовано можливість повнотекстового пошуку по файлам всіх документів (без застосовування обмеження щодо доступу до карток документів за: особою, підрозділом, організацією). Регулюється дозволом "Дозвіл на повнотекстовий пошук по файлам у модулі "Пошук документів" без врахування обмеження доступу до карток документів".

Довідники

 • Додано посторінкову навігацію для довідників "Коресп.-адресати, підрозділи, пос.особи".

                      
Звіти
 • Додано посторінкову навігацію для ієрархічних довідників у критеріях відбору.

Мої документи

 • Проекти документів. Реалізовано механізм заборони відправлення на реєстрацію проектів документів, якщо користувач не є автором або заступником автора проекту документа, за наявності дозволу "Проекти. Обмеження доступу до кнопки "На реєстрацію/Відкликати" за автором проекту".
 • Обговорення. Додано кнопку "Обговорення" на форму реєстраційної картки, яка регулюється системною змінною "Доступ до кнопки "Обговорення".

Реєстр територіальних громад

 • Реєстр осіб. Форма реєстраційної картки. Вкладка "Особиста інформація". Назву поля "Країна народження уповноваженого" перейменовано на "Дата і місце народження".
                                      
 • Реєстр осіб. Реєстрація перебування, Реєстрація дитини. Форма реєстраційної картки. Вкладка "Особиста інформація". Додано блок "Уповноважений".
 • Реєстр осіб. Форма реєстраційної картки. Вкладка "Інформація про адресу". Додано поле "Дата смерті" у блок "Попереднє місце реєстрації".
 • Реєстр осіб. Реєстрація зі зняттям. Форма реєстраційної картки. Додано блок "Уповноважений". Блок "Дані одного з батьків" приховано.
 • Реєстр осіб. Форма реєстраційної картки. Вкладка "Особиста інформація". Реалізовано механізм дублювання значення поля "Населений пункт народження" у поле "Місце народження особи".

Документи

 • Форми, створені у конструкторі. Додано пункт "Обговорення" у контекстне меню кнопки "Додатково", який регулюється системною змінною "Доступ до кнопки "Обговорення".

 Адміністрування 1.2.3.1

Довідники

 • Загальні довідники. Гриф. У колонці "Тип кореспонденції" додано можливість вибір типу "Звернення громадян".
 • Довідники користувача. На форму налаштувань користувацького довідника додано вкладку "Конструктор пошуку", яка дозволяє створити користувацьку форму пошуку в діалозі вибору довідникового елемента. Реалізовано можливість створення додаткових кнопок, які в якості параметрів можуть приймати набір полів форми пошуку.
                                     
Адміністрування
 • Редагування модулів. Атрибути форм користувача. Для атрибуту «Кнопка» розширено функціонал створення файлів. Реалізовано можливість здійснення користувацьких перевірок перед операцією створення файлу з відображенням повідомлення, при невиконанні умови операції.
            
 • Налаштування системи. Правила внесення реєстраційних даних у документ. Реалізовано можливість налаштування правил автореєстрації документів з врахуванням визначеного в налаштуваннях виду документа в комбінації з полями "Організації" та "Підрозділи" при виконанні автореєстрації.
 • Обмін між системами.  Створено модуль "Параметри обміну з АСКОД Онлайн", який забезпечує налаштування  параметрів обміну з системою "АСКОД Онлайн"
 • Правила внесення реєстраційних даних у документ. Розширено перелік параметрів для створення шаблону (параметри, які замінюються на відповідні значення при автореєстрації). Додано параметр #AddInfo#, який дозволяє додавати текст в файл, який формується запитом з поля "Додаткова інформація".
  Системні змінні. В системну змінну "Контроль. Копіювання результату розгляду або примітки останнього виконавця головному виконавцю" додані нові значення параметру(2 - включено копіювання тексту результату розгляду останнього виконавця у результат розгляду головному виконавцю (останні додаються попереду), 3 - включено копіювання тексту результату розгляду останнього виконавця у примітку головному виконавцю (останні додаються попереду)).
 • Системні змінні. Створено системні зміни:
  –       
  "Дозвіл на можливість створення нової версії файлу шляхом редагування попередньої версії" – регулює можливість створювати нову версію файлу шляхом редагування файлів версій, які не є останніми версіями.
  –       
  "Розміщення штрих-коду на всіх сторінках при друці з відміткою": 0 – лише на першій сторінці документу, 1 – на всіх сторінках документу.
  –       
  "Перелік "Погоджують". Враховувати час відправки на погодження при розрахунку терміну погодження": 0 - не використовується часова частка дати відправки на погодження при автоматичному розрахунку терміну погодження, коли він вказаний у робочих/календарних днях; 1 – використовується часова частка дати відправки на погодження при автоматичному розрахунку терміну погодження, коли він вказаний у робочих/календарних днях.

Монітор користувачів.

 • Активні користувачі. У переліках активних користувачів додано поле "Організація".
 • Аудит дій користувачів. У перелік дій користувачів  додано поля "Організація", "Підрозділ".

 Користувачі системи

 • Ролі. Створено дозволи:
  –       
  "Проекти. Обмеження доступу до кнопки "На реєстрацію/Відкликати" за автором проекту" (гілка "Загальні – Доступ до РК") –  регулює доступ до кнопок "На реєстрацію" (або "Відкликати") виключно в проектах, в яких поточний користувач є автором або заступником автора.
  –       
  "Дозвіл на повнотекстовий пошук по файлам у модулі "Пошук документів" без врахування обмеження доступу до карток документів" (гілка "Загальні – Доступ до РК") –  регулює можливість повнотекстового пошуку по файлам всіх документів організації.
  –       
  "Операція погодження групи документів" – регулює доступ до операції "Пакетне погодження документів" в модулі "Мій кабінет".
  –       
  "Операція підпису групи документів" – регулює доступ до операції "Пакетний підпис документів" в модулі "Мій кабінет".
  –       
  "Операція перевірки групи документів" – регулює доступ до операції "Пакетна перевірка документів" в модулі "Мій кабінет".
  –       
  "Операція розгляду групи документів" – регулює доступ до операції "Пакетний розгляд  документів" в модулі "Мій кабінет".
АСКОД Service 6.6.3.3

Загальні

 • Параметри налаштувань модулів системи представлено у вигляді дерева.
                            
 • Додано налаштування модуля "ServiceDesk API", в якому визначаються параметри  інтерграції с системою ManageEngine ServiseDesk.

© Всі права захищені 2021